História predpisu 69/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2013 -