História predpisu 75/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2013 -