História predpisu 8/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2013 -