História predpisu 84/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.05.2013 -