História predpisu 88/2013 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.04.2013 -