História predpisu 1/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2014 - c10-r1/2014 Z. z.