História predpisu 100/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2014 - 31.05.2014
3.01.06.2014 -