História predpisu 121/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2014 -