História predpisu 127/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.05.2014 -