História predpisu 148/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.2014 -