História predpisu 160/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2014 -