História predpisu 182/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2014 -