História predpisu 183/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2014 - 31.12.2014
3.01.01.2015 -