História predpisu 195/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2014 -