História predpisu 199/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.2014 -