História predpisu 204/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2014 - 31.08.2014
3.01.09.2014 -