História predpisu 205/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2014 -