História predpisu 240/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.09.2014 - 30.09.2014
3.01.10.2014 -