História predpisu 285/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2014 -