História predpisu 293/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.01.2015 -