História predpisu 299/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2014 -