História predpisu 300/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.11.2014 -