História predpisu 34/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.02.2014 -