História predpisu 361/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2015 -
3.01.01.2016 - 253/2015 Z. z.