História predpisu 377/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2014 -