História predpisu 399/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2015 - 31.08.2016
3.01.09.2016 -