História predpisu 409/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2015 -