História predpisu 421/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2015 - 30.06.2015
3.01.07.2015 -