História predpisu 45/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2014 -