História predpisu 57/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2014 -