História predpisu 70/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.03.2014 -