História predpisu 72/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2014 -