História predpisu 84/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.2014 -