c10-r1/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. I § 14 ods. 1 písm. c) majú byť namiesto slov „písm. f)“ správne uvedené slová „písm. g)“.