História predpisu c45-r1/2014 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2014 -