História predpisu 125/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2015 -