História predpisu 131/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.06.2015 - 19.07.2015
3.20.07.2015 -