História predpisu 138/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.06.2015 -