História predpisu 139/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.2015 -