História predpisu 14/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2015 - 31.08.2015
3.01.09.2015 -