História predpisu 15/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.02.2015 -