História predpisu 155/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.2015 -