História predpisu 16/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2015 -