21/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 2. februára 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 57/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe prvom bode Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1 a Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2 znejú:
„Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R1
R01-001 Trnava-juh 2 R1 Trnava-Modranka I/51, MK 1,173
R01-002 Trnava-Modranka I/51, MK Trnava-Modranka D/1, I/51 1,268
R01-003 Trnava-Modranka D/1, I/51 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 2,887
R01-004 Vlčkovce 1 I/51, III/051032, III/062008 Vlčkovce 2 I/51, III/051032, III/051032 2,393
R01-005 Vlčkovce 2 I51, III/051032, III/051032 Sereď 1 I/51, III/051028 3,301
R01-006 Sereď 1 I/51, III/051028 Sereď 2 I/51, I/62 2,425
R01-007 Sereď 2 I/51, I/62 Dolná Streda I/51, II/507 2,084
R01-008 Dolná Streda I/51, II/507 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 4,360
R01-009 Šoporňa 1 I/51, I/62, II/573 Šoporňa 2 I/51, III/507006 1,687
R01-010 Šoporňa 2 I/51, III/507006 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 5,174
R01-011 Báb-Malý Báb I/51, III/051074 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 1,850
R01-012 Báb-Veľký Báb I/51, III/513011 Lehota I/51, III/513011A 10,180
R01-013 Lužianky I/51, III/513011A Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 2,109
R01-014 Nitra-Mlynárce 1 I/51, II/513, III/513011 Nitra-Mlynárce 2 I/51, MK 0,484
R01-015 Nitra Mlynárce 2 II/51, MK Nitra-Zobor I/51, I/64 2,902
R01-016 Nitra-Zobor I/51, I/64 Nitra-sever R1 1,042
R01-017 Tekovské Nemce Hronský Beňadik I/65, I/65A, I/76 3,056
R01-018 Hronský Beňadik I/65, I/64A, I/76 Nová Baňa I/64A, III/065011A 8,013
R01-019 Nová Baňa I/64A, III/065011A Rudno nad Hronom I/65A 2,761
R01-020 Rudno nad Hronom I/65A Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 7,011
R01-021 Žarnovica 1 II/428, I/65, II/428 Žarnovica 2 I/65 4,879
R01-022 Žiar nad Hornom-Šáš.

Podhradie

I/50, I/65, III/050092 Hronská Breznica I/50, II/252, III/525007 9,634
R01-023 Hronská Breznica I/50, II/525, III/525007 Budča 1 I/50, III/050092 0,671
R01-024 Budča 1 I/50, III/050092 Ostrá Lúka-Budča I/50, III/050085 0,545
R01-025 Ostrá Lúka-Budča I/50, III/050085 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 1,931
R01-026 Budča 2 I/50, I/69, III/050149 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 0,507
R01-027 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen I/69, III/050085 2,484
R01-028 Zvolen I/69, III/050085 Kováčová I/66, I/69 2,132
R01-029 Kováčová I/66, I/69 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 1,130
R01-030 Sliač-Hájniky I/66, I/66C, I/69 Sielnica I/66, III/066014 2,585
R01-031 Sielnica I/66, III/066014 Banská Bystrica-juh I/69, R1 8,314
R01-032a Žarnovica 2 I/65 Žarnovica-Malé

Podzámčie

I/65 0,524
R01-032b Žarnovica-Malé

Podzámčie

I/65 Lehôtka pod Brehmi I/65 8,487
R01-033a Lehôtka pod Brehmi I/65 Žiar nad

Hronom-juh

R2, R1 3,934
R01-033b Žiar nad Hronom-juh R2, R1 Žiar nad Hronom-Šáš.

podhradie

I/50, I/65, III/050092 4,934
R01-034 Lehota R1 Nitra-Čermáň R1, II-562 5,568
R01-035 Nitra-Čermáň R1, II/562 Nitra-Selenec R1 6,258
R01-036 Nitra-Selenec R1 Beladice R1, III/0653 10,523
R01-037 Beladice R1, III/0653 Tesárske Mlyňany R1, I/65 8,487
R01-038 Tesárske Mlyňany R1, I/65, Čaradice R1, I/65, III/0761 9,902
R01-039 Čaradice R1, I/65, III/0761 Tekovské Nemce R1 1,080
Zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R2
R02-001 Budča 3 I/50, I/69, III/050149 Zvolen-Pustý hrad 1 I/50, I/66 2,799
R02-004 Ožďany 4 I/50, I/50A Ožďany 5 I/50, I/50A 5,181
R02-005 Figa I/50B, I/50, I/50B Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 2,153
R02-006 Figa 3 I/50, I/50B, III/571039 I/50, I/50B, III/571039 0,302
R02-007 I/50, I/50B, III/571039 Tornaľa 2 I/50B, I/67 3,924
R02-008 Tornaľa 2 I/50B, I/67 I/50B, I/67 0,312
R02-009 I/50B, I/67 Gemer I/50, I/50B 6,005
R02-010 Gemer I/50, I/50B I/50, I/50B 0,453
R02-011 Košice-Šaca-východ I/50 MK Košice-západ R2 8,459
R02-018 Lovčica-Trubín I/50, R2 Žiar nad hronom-juh R1, R2 5,600".“.
2.
V prílohe druhom bode Zoznam úsekov na ceste I/50 znie:
„Zoznam úsekov na ceste I/50
050-076 Lovčica-Trubín 3 I/50, III/050073 Lutila I/50, III/050074 2,794
050-077 Lutila I/50, III/050074

Žiar nad Hronom-západ

I/50 0,908
050-080 Ladomerská Vieska-sever I/50 I/50, III/065028 1,139
050-081 I/50, III/065028 Žiar nad Hronom-Šáš.Podhradie I/50, I/65, III/050092 0,558
050-122 R2, I/50B, I/50 Figa-západ I/50 1,405
050-123 Figa-východ I/50 I/50, I/50B, III/571039 0,765
050-124 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50, III/050143 R2, I/50, I/50B 0,619
050-147 R2, I/50, I/50A Ožďany-západ I/50 0,898
050-148a Ožďany-východ I/50 MK-a, I/50 2,301
050-148b MK-a, I/50 MK-b, I/50 0,629
050-148c MK-b, I/50 MK-c, I/50 0,276
050-148d MK-c, I/50 R2, I/50, I/50A 0,218
050-149a I/50, I/50B, III/571039 Stránska-západ I/50 0,714
050-149b Stránska-východ I/50 Tornaľa-Behynce-juh I/50 1,530
050-149c Tornaľa-Behynce-sever I/50 Otročok II/532, I/50 0,281
050-A150 Otročok II/532, I/50 Tornaľa-západ I/50 1,261
050-152a Tornaľa-sever I/50 Tornaľa-Starňa-juh I/50 0,475
050-152a Tornaľa-Starňa-sever I/50 Gemerská Panica 1 III/050143, I/50 0,751".“.
2.
V prílohe treťom bode Zoznam úsekov na ceste I/59 znie:
„Zoznam úsekov na ceste I/59
059-A003a Banská Bystrica-Uľanka-sever I/59 Staré Hory-Polkanová-juh I/59 2,844
059-003b Staré Hory-Polkanová-sever I/59 Staré Hory-juh I/59 2,108
059-A004a Staré Hory-sever I/59 Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 3,314
059-004d Staré Hory-Horný Jelenec 3 MK-c, I/59 Motyčky I/59, III/059007 1,023
059-A005a Motyčky I/59, III/059007 Motyčky-Štubne MK-b, I/59 0,970
059-A005c Motyčky-Štubne MK-b, I/59 Donovaly-Hanesy-juh I/59 3,756
059-A005d Donovaly-východ I/59 Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 3,742
059-006a Liptovská Osada-Korytnica-kúpele I/59, III/059005 MK-a, I/59 3,257
059-006b MK-a, I/59 Liptovská Osada-juh I/59 2,905
059-A007a Liptovská Osada-sever I/59 MK-a5, I/59 3,463
059-A007b MK-a5, I/59 Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59

1,151

059-A007c Ružomberok-Podsuchá MK-b2, I/59 MK-c3, I/59 1,281
059-A007d MK-c3, I/59 Ružomberok-juh I/59 2,558
059-008a Likavka-sever I/59 MK-a, I/59 0,509
059-008b1 MK-a, I/59 MK-b1, I/59 0,404
059-008b2 MK-b1, I/59 Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 2,841
059-A008c Valaská Dubová 1 MK-b2, I/59 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 1,095
059-009 Valaská Dubová 2 I/59, III/059011 Komjatná I/59, III/070001 0,430
059-010a Komjatná I/59, III/070001 MK-a, I/59 0,441
059-010b MK-a, I/59 MK-b, I/59

1,591

059-010c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,728
059-010d MK-c, I/59 MK-d, I/59 0,932
059-010e MK-d, I/59 Jasenová III/059027, I/59 0,372
059-A012 Jasenová III/059027, I/59 Vyšný Kubín-juh I/59 0,837
059-013 Vyšný Kubín-sever I/59 Dolný Kubín-juh I/59 0,400
059-A014 Dolný Kubín-sever I/59 Dolný Kubín-Kňažia I/59, III/059006 0,724
059-016a Dolný Kubín-Kňažia I/59, III/059006 MK-a, I59 1,968
059-016b MK-a, I/59 MK-b, I59 0,925
059-016c MK-b, I/59 MK-c, I/59 0,454
059-016d MK-c, I/59 R3, I/59, I/59A 0,346
059-019a R3, I/59, I/59A Sedliacka Dubová-západ I/59 1,093
059-019b Sedliacka Dubová-východ I/59 Dlhá nad Oravou-západ I/59 0,564
059-A020a Dlhá nad Oravou-východ I/59 Krivá-západ I/59 2,630
059-020b Krivá-východ I/59 Podbiel-juh I/59 2,865
059-021a Podbiel-sever I/59 Nižná-západ I/59 0,719
059-A021b Nižná-východ I/59 Tvrdošín-juh I/59 1,376
059-024d I/59, R3 MK-d, I/59 3,116
059-024e MK-d, I/59 colný priestor I/59 0,506
059-025 colný priestor I/59 hranica SR/PL I/59 0,199
059-026 Donovaly-Hanesy-sever I/59 Donovaly-západ I/59 0,424
059-027 Banská Bystrica-sever I/59 Špania Dolina I/59, MK 0872
059-028 Špania Dolina I/59, MK Banská Bystrica-Uľanka-juh I/59 0,270".“.
4.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 475/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 269, 14. 10. 2011).“.
Čl. II.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.
Ján Počiatek v. r.