História predpisu 24/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2015 - 31.12.2017
3.01.01.2018 -