História predpisu 25/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2015 -