História predpisu 27/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.02.2015 -