História predpisu 35/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2015 - 29.09.2015
3.30.09.2015 -