História predpisu 39/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2015 - 31.12.2015
3.01.01.2016 -