História predpisu 43/2015 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.03.2015 -